دسته بندی : یاداشت

استفاده غیر متعارف از منابع آبی

رشد فزاینده جمعیت جهانی، تغییر الگوی مصرف آب با تغییر معیارهای بهداشتی و رفاهی، پدیده‌های زیست‌محیطی و عدم‌تناسب استقرار جمعیت و متناسب با آن منابع مصرف‌کننده آب موجب شده‌ برداشت و استفاده از منابع آب...

توسعه ایستگاه های شتاب نگاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران

چهار ایستگاه شتابنگاری با هدف افزایش پوشش و تراکم مناسب ایستگاه ها در گستره شهر تهران، پايداری شبکه و افزایش دقت نتایج سامانه ارزیابی و تخمین خسارات از سوی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران مکان یابی، طر...

کتاب آموزش های مدرسه آماده منتشر شد

کتاب آموزش های مدرسه آماده با هدف فراهم ساختن محتوای آموزشی مناسب برای نمایندگان مدیریت بحران و پدافند غیر عامل و پرسنل آموزشی و اداری مدارس در هشت فصل و پنج پیوست از سوی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران...

سران جهان براي تغيير اقليم به پاريس مي‌آيند

سازمان ملل متحد در٣٠ نوامبر ٢٠١٥ كنفرانس جهاني تغيير اقليم را در پاريس برگزار مي‌كند. اولين كنفرانس بين‌المللي در زمينه تغيير اقليم در «اجلاس زمين» در ريودوژانيرو برزيل در ١٩٩٢ برگزار شد و حاصل آن «كن...

تبيين نقش مديريت شهري در كاهش اثرات حوادث و سوانح طبيعي

مي دانيم سرزمين ايران با توجه به موقعيت جغرافيايي و زمين شناسي، ازجمله ١٠ کشور سانحه خيز جهان به شمار مي آيد و همواره بر اثر بروز سوانحي مانند سيل، زلزله، خشک سالي، توفان و...، خسارات جاني و مالي قابل...

زندگی مسالمت‌آمیز با خطر

بشر با وجود پیشرفت‌های فراوان در عرصه‌های مختلف، همچنان در برابر حوادث و سوانح طبیعی ناتوان نشان داده است. این سخن آنجا معنا پیدا می‌کند که هنوز هم در نقاط مختلف جهان وقوع سوانحی چون زلزله، سیل، خشک‌س...

ضرورت ارائه راهکار مشخص برای رفع تنش آبی

قرار گرفتن ایران در جایگاه نخست تنش آبی در جهان خبری بود که به نقل از رئیس سازمان محیط زیست کشور روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت. این نکته یعنی هشدار یک مقام مسئول درباره خالی تر شدن هر چه بیشتر سفره...

آموزش و بازتوانی شهروندان در برابر بحران

وقتی درباره آمادگی در برابر بحران صحبت می شود، از سه مرحله مشخص برنامه‌ریزی برای آمادگی می‌توان سخن گفت. در هر کدام از مراحل پیش از بحران، حین و بعد از بحران برنامه ریزی ها سبک و سیاق خاص خود را پیدا...