طرح نظارتی بازدید از پایگاه های مدیریت بحران مناطق 22گانه آغاز شد

طرح نظارتی بازدید پايگاه هاي پشتيباني مديريت بحران مناطق ٢٢ گانه با هدف اطمينان از آمادگي ستادهاي مديريت بحران مناطق و نواحي براي مقابله با بحران هاي احتمالي طبيعي يا انسان ساز و بررسی امکانات و توانمندی های آنها آغاز شد.

به گزارش بحران نیوز ، هدف از کنترل و بازرسی ستادهای مدیریت بحران مناطق، نظارتی است که به وسیله آن عملکرد عوامل وابسته با معیارهای مشخص و هماهنگ با اهداف سازمان مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت منجر به اصلاح و بهبود اوضاع و موجب شناسایی، کشف، ریشه یابی و سپس دستیابی به راه حل های اصلاحی می شود.

بنابراین گزارش، آخرین وضعیت پایگاه ها و بررسی فنی پایگاه های چند منظوره، نظارت بر نحوه نگهداری و آماده بکار بودن پایگاه ها برابر دستورالعمل بهره برداری ، نظارت بر عدم تغییر در ساختار فیزیکی پایگاه ها، نظارت بر عدم دخل و تصرف غیرمجاز و یا تغییر کاربری پایگاه ها، بررسی اموال و تجهیزات، نظارت بر نحوه چیدمان تجهیزات امداد و نجات برابر تیپ ابلاغی، نظارت بر نحوه نگهداری و آماده بکار نمودن تجهیزات امداد و نجات ، نظارت بر نحوه ورود و خروج تجهیزات امداد و نجات، بررسی علت کسورات احتمالی تجهیزات، بررسی وضعیت نیروی انسانی مناطق و بررسی عملکرد مناطق و نقاط قوت و ضعف در اجرای برنامه های الحاقی بخشی از اهداف تعیین شده در قالب اجرای طرح نظارتی بازدید از پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در مناطق 22گانه است.

بر این اساس، در این برنامه نظارتی، 100 پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران اعم از پایگاه های ویژه، چندمنظوره و پایگاه های معین در سطح مناطق 22گانه  تهران با حضور کارشناسان معاونت های تخصصی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران مورد بازدید قرار خواهند گرفت.

کارشناسان از مهیا کردن بستر عملیاتی و تاکتیکی مناسب برای تحقق اقدامات پیشگیری، آمادگی و مقابله در بحران های گوناگون، به ویژه بحران‌های طبیعی بزرگ مانند زمین لرزه و کاربری های آموزشی و فرهنگ سازی در جامعه به عنوان بخشی از هدف های راهبردی  ساخت پایگاه ها  نام می برند.

ینا براین گزارش در شرايط عادي کارکردهایی  برای این پایگاه ها پیش بینی شده ‌است که مهم ترین آنها شامل آموزش و اطلاع‌رساني در حوزه ايمني و مديريت بحران به شهروندان ساكن ناحيه، استقرار گروه هاي امدادي از سازمـان‌هـاي ارائـه‌كننده خـدمـات اضطراري،ذخیره سازی کالاهای امدادی و تجهیزات ویژه جست وجو و نـجـات، فعالیت های مشارکت مردمی، تهیه و نگهداری آمار و اطلاعات جمعیتی ناحیه و سایر اطلاعات مربوط به بحران(بانک اطلاعات ناحیه) می شود.

همچنین برای پایگاه ها در شرايط بحرانی و پس از آن،  کارکردهای دیگری چون  استقرار ستاد مديريت بحران نواحی، وعده گاه حضور نیروهای امدادی ، محل استقرار تیم های استان های معین،  محل شناسایی افراد گمشده،  ارائه خدمات درمانی، بهداشتی و... پیش بینی شده است.