مختاری اعلام کرد:

راه‌اندازی سایت امکان‌سنجی پیش‌بینی زلزله در تهران

رئیس مرکز پیش بینی زلزله در پرژوهشگاه زلزله از راه اندازی سایت امکان سنجی پیش بینی زلزله در شمال تهران خبر داد.

محمد مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اکنون سایت امکان سنجی پیش بینی زلزله به صورت یک طرح است و زمان زیادی از شروع این طرح نگذشته است.

رئیس پژوهشگاه بین المللی زلزله و مهندسی زلزله با اشاره به اینکه پیش بینی زلزله به صورت کامل امکان پذیر نیست اما این دلیل بر عدم فعالیت ما در این حوزه نیست، عنوان کرد: تمام تلاش ما در این مرکز این است که شناخت صحیحی از زلزله داشته باشیم.

وی افزود: در صدد هستیم تا دستگاههای مورد نیاز سایت امکان سنجی پیش بینی زلزله را تهیه کنیم که این موضوع نیاز به بودجه نیز دارد.

مختاری با تاکید بر اینکه زمان راه اندازی این سایت قابل پیش بینی نیست، اظهار داشت: چنین سایت امکان سنجی پیش بینی زلزله در دنیا با روش های مختلفی وجود دارد اما در ایران چنین سایتی وجود نداشته است.

وی خاطرنشان کرد: اگر سایت امکان سنجی پیش بینی زلزله را در ایران راه اندازی کنیم، می توانیم از آن به عنوان اولین سایت پیش بینی زلزله در منطقه یاد کنیم.

مختاری با اشاره به اینکه ایران زلزله خیز است، بیان کرد: پس وجود چنین سایتی در ایران ضرورت دارد، که به دلیل مشاهده دقیق تر گسل ها و دسترسی آسانتر، منطقه شمال تهران را انتخاب کرده ایم.

وی با بیان اینکه در پیش بینی زلزله، شناسایی بهینه و مشاهده گسل ها مهم است، افزود: قرار است این سایت به صورت پایلوت راه اندازی شود تا بتوانیم در ایران زلزله را پیش بینی کنیم چرا که در هیج کجای دنیا مسئله پیش بینی زلزله اتفاق نیافتاده است.

مختاری گفت:  بر این اساس ما هم بناداریم  تا با راه اندازی چنین سایتی روش های پیش بینی زلزله را آزمایش کنیم و بتوانیم در آینده زلزله را پیش بینی کنیم.

به گفته مختاری در واقع در این سایت امکان سنجی پیش بینی زلزله اتفاق می افتد که ممکن است حتی برای پیش بینی زلزله از ادغام چند روش استفاده کنیم و امیدواریم که این آزمایشات نتیجه بخش باشد.