صبح امروز برگزار شد؛

برگزاری کارگاه آموزش مدیریت بحران در منطقه 13 تهران

ستاد مدیریت بحران منطقه 13 به منظور بازآموزی کارکنان اماکن اداری ناحیه یک با هدف توانمندسازی شهروندان کارگاه بازآموزی مدیریت بحران برگزار کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، حسین ارشادی دبیر ستاد در این باره گفت: کارکنان شرکت کننده در این کارگاه آموزشی با موضوع زلزله به عنوان پدیده طبیعی، اجزای سازه ای و غیرسازه ای، کیف نجات، نقاط بحران زا و بحران زدا، خطرات شریان های حیاتی از قبیل برق، گاز و آب در زمان وقوع بحران، سیستم ارتباط جمعی و برپایی چادر اسکان به صورت نظری و عملی آشنا شدند.

آخرین نشست فصلی ستاد مديريت بحران محله زینبیه با هدف بررسی، ارزیابی و ارائه راهكارهاي مناسب و كاربردي برای مدیریت بهتر بحران در سرای محله برگزار شد.

در این جلسه با تاکید بر لزوم نهادینه کردن فرهنگ ایمنی،  موضوعاتی همچون تشکیل ساختار مدیریت بحران در اماکن و ساختمان های بلند مرتبه، برگزاری مانورهای آمادگی و برنامه ریزی برای جذب و تشکیل گروه های جدید دوام در محلات و نواحی مطرح شد.