انتقال 350 نفر به بیمارستان در 24 ساعت گذشته

سخنگوی اورژانس تهران گفت: طی 24 ساعت گذشته 333 نفر را به بیمارستان‌های شهری و 17 نفر را به بیمارستان‌های جاده‌ای انتقال داده‌ایم.

به گزارش بحران نیوز، حسن عباسی با اعلام این خبر گفت: طی 24 ساعت گذشته 1198 مأموریت شهری و 63 مأموریت جاده‌ای داشته‌ایم و در 106 تصادف شهری و هشت تصادف جاده‌ای امدادرسانی کرده‌ایم.

وی درباره عملکرد اورژانس تهران از 28 اسفند ماه تا دوم فروردین ماه نیز گفت: در این مدت 3568 مأموریت شهری و 185 مأموریت جاده‌ای داشته‌ایم. در 419 تصادف شهری و 34 تصادف جاده‌ای حضور یافته ایم و 1041 نفر را به بیمارستان های شهری و 60 نفررا به بیمارستان‌های جاده‌ای انتقال داده‌ایم.