انتقال پایتخت چاره رفع نگرانی از زلزله نیست

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به بررسی لایحه جدید قانون مدیریت بحران کشور در مجلس گفت: در لایحه ارائه شده به مجلس وزیر کشور بعنوان متولی مدیریت بحران تهران پیش بینی شده که با توجه به وقوع حوادث در سطوح مختلف و نیز ظرفیت شهرداری تهران در مدیریت حوادث باید شهردار به عنوان جانشین وزیرکشور در مدیریت بحران پایتخت پیش بینی شود.

به گزارش بحران نیوز ، دکتر مصطفی کواکبیان با اشاره به بازدید از مرکز فرماندهی مدیریت بحران شهر تهران و آشنایی با اقدامات انجام گرفته، افزود: بخش های مختلف مرکز فرماندهی مدیریت بحران نشان می دهد که آمادگی خوبی برای کاهش خطرپذیری تهران و کاهش تلفات و مشکلات احتمالی وجود دارد.

وی با تاکید بر اهمیت همه جانبه نگری و توجه به ابعاد مختلف یک بحران، اقدامات انجام گرفته در تهران را نشان دهنده این نکته دانست و گفت: ارتباط با حدود 80 دستگاه مرتبط با این موضوع توانایی مدیریت بحران در این زمینه را نشان می دهد.

وی با اشاره به سابقه مباحث انتقال پایتخت در دو دهه گذشته و وعده های ارائه شده مبنی بر حل مشکلات تهران و رفع نگرانی ها در این خصوص گفت: حتی اگر قرار باشد پایتخت را منتقل کنیم،حتما باید مشکلات تهران را ساماندهی کنیم چرا که به هر حال جمعیت شهر باقی می ماند و باید برای ایمنی شهر و مسائلی مانند اسکان موقت جمعیت اقدامی صورت گیرد.

وی یادآور شد: البته چند استان همجوار پیش بینی شده تا به عنوان استان معین در این زمینه کمک کنند، ولی می توان برنامه ریزی کرد تا این ساماندهی به شکل همه جانبه و با رعایت اصول مدیریت بحران پیش برود.

کواکبیان یادآور شد: حادثه تا زمانی که اتفاق نیفتد کسی به آن فکر نمی کند ، ولی بعد از رخ دادن آن همه تلاش می کنند تا بحران را مدیریت کنند.