گزارش تصویری

  • 1 گزارش تصویری از امدادرسانی در حادثه پلاسکو/ 1

    عکس: مهدی دوستی

  • 1 دومین رویداد جامع مدیریت بحران/ تصویری

    عکس: ستاره صادقی