گزارش تصویری

  • 1 گزارش تصویری/ وقوع زلزله در ایتالیا

  • 1 گزارش تصویری/ مانور بین المللی امداد و نجات در اندونزی

    عکس: مهدی دوستی